עזרים לתחום הטכסטיל

 
Pretreat maker
יחידת הכנה מוקדת להדפסה על מוצרים כהים ,