פתיחת לקוח חדש

 


פרטי העסק
שם הלקוח: *
מס' עוסק מורשה/ח.פ.: *
כתובת בית העסק
רחוב: *
מס': *
עיר: *
מיקוד:
טלפון: *
טלפון נוסף:
פקס:
נייד:
דואר אלקטרוני: *
איש קשר ראשי
איש קשר:
נייד:
דואר אלקטרוני:
איש קשר נוסף (במידה וקיים)
איש קשר נוסף:
נייד:
דואר אלקטרוני:
ציוד
סוג הציוד:
תוצרת:
מס' סידורי:
העתק את המספר הירוק
* שדה חובה